Bấm ESC để đóng

Tài Chính 24hTài Chính 24h

TON Faucet là gì? Lưu ý khi sử dụng TON Testnet

TON Faucet là một dịch vụ cung cấp token TON (Telegram Open Network) miễn phí cho người dùng trên TON Testnet. Đây là một môi trường thử nghiệm cho phát triển và kiểm tra ứng dụng blockchain trên nền tảng TON. TON Faucet là gì? Những lưu ý nào khi sử dụng TON Testnet.

1. Tìm hiểu chung về TON Faucet

1.1 TON Faucet là gì?

Faucet TON là một cơ chế mà người dùng có thể nhận được một số lượng nhỏ đồng tiền hoặc token TON miễn phí sau khi hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ cơ bản trên sản phẩm hoặc mạng lưới TON theo quy định. Ý tưởng của faucet tương tự như việc giọt nước từ vòi, nơi mỗi giọt nước đại diện cho một lượng tài nguyên nhỏ nhưng đáng giá mà người dùng có thể nhận được để tham gia trải nghiệm sớm và đạt được một số thành quả nhất định.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng faucet TON không phải là phương pháp để người dùng có thể làm giàu hoặc kiếm lợi nhanh chóng trong thị trường TON. Thông thường, các chương trình hoặc tính năng faucet giới hạn phần thưởng và cung cấp số lượng nhỏ đồng TON. Điều này có nghĩa là nếu nhiệm vụ hoàn thành đơn giản và dễ dàng, phần thưởng nhận được từ faucet cũng sẽ ít hơn. Faucet TON thường được thiết kế như một cách khuyến khích người dùng tham gia và trải nghiệm sớm mạng lưới TON, đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn về sản phẩm và tiềm năng của nó.

Ngoài ra, faucet cũng có thể có những quy định và hạn chế về việc sử dụng và rút tiền từ phần thưởng nhận được. Ví dụ, có thể yêu cầu người dùng đáp ứng một số tiêu chí như xác minh danh tính hoặc đạt đến một ngưỡng tối thiểu để có thể rút tiền từ faucet. Mục đích của các hạn chế này là tránh việc lạm dụng và đảm bảo tính công bằng trong việc phân phối phần thưởng.

Xem thêm:

1.2 TON Faucet hoạt động như thế nào?

Masterchain va Workchains cua TON blockchain 1536x910 1
TON Faucet hoạt động như thế nào?

Hoạt động của faucet TON thường như sau:

 • Kết nối ví: Người dùng trước tiên cần kết nối ví của mình với faucet TON. Điều này thường được thực hiện bằng cách cung cấp địa chỉ ví TON của người dùng hoặc thông qua việc tạo một ví mới trên nền tảng faucet.
 • Xác minh: Một số faucet TON yêu cầu người dùng xác minh danh tính trước khi nhận token. Quá trình xác minh này có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cơ bản như địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông qua việc liên kết với tài khoản mạng xã hội.
 • Hoàn thành nhiệm vụ: Sau khi kết nối ví và xác minh, người dùng sẽ được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để nhận được token TON miễn phí. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm xem video, nhập mã captcha, tham gia khảo sát, hoặc thực hiện các hoạt động nhất định trên nền tảng faucet.
 • Nhận token TON: Khi người dùng hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu, faucet TON sẽ trao thưởng bằng cách gửi token TON vào ví của người dùng. Số lượng token nhận được thường nhỏ và được xác định bởi faucet TON cụ thể.

2. Tổng quan về TON Testnet

2.1 TON Testnet là gì?

733516ea 829c 4c7b 9bb2
Tổng quan về TON Testnet

TON Testnet là một mạng thử nghiệm song song với mạng chính của TON (Telegram Open Network), một nền tảng blockchain phát triển bởi Telegram. Testnet được sử dụng nhằm kiểm tra và thử nghiệm các tính năng, hợp đồng thông minh và ứng dụng trên TON mà không ảnh hưởng đến mạng chính và tiền thật.

Trên TON Testnet, người dùng có thể tạo và triển khai các hợp đồng thông minh, thực hiện giao dịch và thử nghiệm các tính năng mới của TON mà không cần sử dụng tiền thật. Testnet thường có một loại tiền điện tử riêng, được gọi là testnet token (ví dụ như TON Testnet TONs), mà người dùng có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch và thử nghiệm chức năng của TON.

TON Testnet cung cấp một môi trường an toàn và cách ly cho nhà phát triển và người dùng để thử nghiệm và xây dựng ứng dụng trước khi triển khai trên mạng chính. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và bảo mật của mạng chính TON khi các tính năng mới được đưa vào sử dụng.

2.2 Những tính năng của TON testnet 

– Mô phỏng môi trường Mainnet

Mạng lưới TON Testnet cho phép người dùng trải nghiệm gần như giống hệt với mạng chính của TON, nhưng với một sự khác biệt quan trọng là không sử dụng tiền thật. Thay vào đó, Testnet thường sử dụng một loại tiền điện tử riêng, được gọi là testnet token TONs, để người dùng có thể thực hiện các giao dịch, triển khai hợp đồng thông minh và thử nghiệm các chức năng của TON mà không gây ảnh hưởng đến mạng chính.

Việc có một mạng lưới Testnet như TON Testnet rất hữu ích trong quá trình phát triển phần mềm và ứng dụng. Trong giai đoạn này, nhà phát triển có thể kiểm tra và xác minh tính đúng đắn của các tính năng mới, tìm ra và sửa các lỗi và vấn đề tiềm ẩn trước khi triển khai lên mạng chính. Điều này giúp tăng tính ổn định và đáng tin cậy của mạng chính TON khi người dùng cuối sử dụng.

Tham gia vào TON Testnet, nhà phát triển có thể thử nghiệm và đánh giá hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng của mình trong một môi trường gần như thực tế. Họ có thể tạo, triển khai và thử nghiệm các hợp đồng thông minh, thực hiện các giao dịch và xem xét cách các tính năng và chức năng hoạt động trên mạng lưới TON.

– Hỗ trợ đa dạng dApps

TON Testnet cho phép phát triển và thử nghiệm các dApps trên nền tảng TON. Hiện tại, mạng thử nghiệm hỗ trợ nhiều loại dApps khác nhau tương tự như mạng chính bao gồm:

 • Sàn giao dịch phi tập trung (DEX): Người dùng có thể thử nghiệm giao dịch các loại tài sản số trên mạng lưới TON Testnet thông qua sàn giao dịch phi tập trung.
 • Nền tảng cho vay (Lending & Borrowing): TON Testnet cung cấp một môi trường để thử nghiệm các giao dịch cho vay và vay mượn tài sản số, cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng của nền tảng cho vay trên TON.
 • Thị trường NFT (NFT & NFT Marketplace): Người dùng có thể thử nghiệm việc tạo, mua bán và trao đổi các tài sản phi tập trung dựa trên chuẩn NFT trên TON Testnet.

3. TON Testnet & Faucet là gì?

snippet
TON Testnet & Faucet là gì?

TON Testnet Faucet là một dịch vụ được cung cấp trên mạng lưới TON Testnet, cho phép người dùng nhận được miễn phí các token thử nghiệm TON. Đây là một công cụ quan trọng và hữu ích trong việc thử nghiệm và khám phá các tính năng và chức năng của TON trên mạng lưới thử nghiệm trước khi triển khai lên mạng chính.

Qua TON Testnet Faucet, người dùng có thể yêu cầu và nhận các token thử nghiệm TON miễn phí. Các token này có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch, triển khai hợp đồng thông minh và thử nghiệm các tính năng khác của TON trên mạng thử nghiệm. Việc nhận token miễn phí từ Faucet giúp người dùng tiếp cận và trải nghiệm các khía cạnh của TON mà không cần sử dụng tiền thật.

Để sử dụng TON Testnet Faucet, người dùng thường cần cung cấp địa chỉ ví TON Testnet của mình. Sau đó, họ có thể yêu cầu một số lượng token thử nghiệm TON từ Faucet. Quá trình này thường được thực hiện tự động và token sẽ được gửi trực tiếp vào ví của người dùng.

TON Testnet Faucet giúp người dùng có cơ hội thử nghiệm và tìm hiểu về các tính năng và khả năng của TON trên mạng lưới thử nghiệm một cách dễ dàng và tiện lợi. Điều này giúp công việc phát triển và kiểm thử ứng dụng trở nên thuận lợi hơn, vì người dùng có thể có sẵn các tài nguyên cần thiết để thử nghiệm và đánh giá hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng của mình trên mạng thử nghiệm TON trước khi triển khai lên mạng chính.

4. Các bước nhận token miễn phí trên TON Faucet

4.1 Tạo ví 

Bước 1:

Buoc 1
Tạo ví để nhận TON Faucet

Hãy truy cập vào trang web.telegram.org/k/#@tonkeeper để truy cập vào phiên bản Telegram Web. Khi bạn đã truy cập thành công vào trang web này, bạn sẽ thấy một thanh chat ở phía bên trái màn hình. Trong thanh chat này, bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản và bot khác nhau. Hãy tìm và chọn “Keeper” trong danh sách này.

Quá trình tạo ví thông qua Keeper sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cơ bản và thực hiện các bước xác minh. Thông tin cần cung cấp có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu. Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin này theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi bạn đã cung cấp thông tin cần thiết và hoàn thành các bước xác minh, quá trình tạo ví sẽ tiếp tục. Keeper sẽ tạo ra một ví TON mới cho bạn, và bạn sẽ nhận được thông tin về địa chỉ ví và các thông tin liên quan khác.

Việc tạo ví thông qua Telegram Web và Keeper cung cấp một phương tiện tiện lợi và an toàn để bạn có thể quản lý và sử dụng các token TON của mình.

Bước 2: Sao lưu 24 Seed Phrase 

Việc thực hiện sao lưu 24 Seed Phrase là rất cần thiết. Seed Phrase (còn được gọi là Recovery Phrase hoặc Mnemonic Phrase) là một loạt từ ngẫu nhiên được tạo ra khi bạn tạo ví tiền điện tử. Seed Phrase này đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục và truy cập vào ví của bạn trong trường hợp bạn mất thiết bị hoặc cần khôi phục ví từ nguồn sao lưu.

Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết để bạn tiến hành sao lưu Seed Phrase của mình:

 • Đảm bảo an toàn: Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đang thực hiện việc sao lưu Seed Phrase trong một môi trường an toàn và bảo mật. Tránh chia sẻ Seed Phrase với bất kỳ ai trừ khi bạn tin tưởng hoàn toàn và biết rõ về an ninh của họ.
 • Ghi chép thủ công: Một phương pháp phổ biến để sao lưu Seed Phrase là ghi chú từng từ xuống giấy. Hãy sử dụng một cuốn sổ hoặc tờ giấy trắng sạch và viết từng từ theo thứ tự đúng và chính xác. Đảm bảo viết chính xác từng từ, không gõ nhầm hoặc bỏ sót.
 • Lưu trữ nhiều bản sao: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hãy sao lưu Seed Phrase của bạn ở nhiều địa điểm khác nhau. Bạn có thể tạo ra nhiều bản sao và lưu trữ chúng ở các vị trí khác nhau, chẳng hạn như trong một két sắt, hộp an toàn hoặc nơi an toàn khác.
 • Lưu trữ điện tử an toàn: Bạn cũng có thể lưu trữ Seed Phrase của mình dưới dạng điện tử an toàn. Nếu bạn chọn phương pháp này, hãy sử dụng một ứng dụng quản lý mật khẩu hoặc một thiết bị lưu trữ phần cứng (như Ledger hoặc Trezor) được thiết kế đặc biệt để lưu trữ Seed Phrase một cách an toàn.
 • Kiểm tra tính đúng đắn: Sau khi bạn đã sao lưu Seed Phrase, hãy kiểm tra tính đúng đắn của nó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách khôi phục ví từ Seed Phrase và xem liệu quá trình khôi phục có thành công và đúng đắn hay không.
 • Bảo mật và bảo vệ: Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn lưu trữ Seed Phrase một cách an toàn và bảo mật. Tránh để Seed Phrase của bạn bị mất, đánh rơi hoặc bị truy cập trái phép. Nếu bạn sử dụng phương pháp lưu trữ điện tử, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh và các biện pháp bảo mật bổ sung.

4.2 Nhận token TON miễn phí 

Buoc 2
Cài đặt ví để nhận TON Testnet

Hiện có một số trang faucet TON hiện đang cung cấp TON miễn phí cho người dùng. TON là một nền tảng lớn cho việc giao dịch tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain. Faucet là một dịch vụ nhỏ giúp người dùng nhận được một số lượng tiền điện tử nhất định miễn phí.

 • Bước 1: Để nhận TON miễn phí từ các trang faucet TON, trước tiên hãy truy cập vào trang chủ của faucet TON bằng cách sử dụng trình duyệt web của bạn. Tại trang chủ, bạn sẽ thấy danh sách các nhiệm vụ và yêu cầu mà bạn cần hoàn thành để nhận được TON miễn phí. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm việc tham gia các khảo sát, xem video, truy cập vào các trang web hoặc hoàn thành các tác vụ đơn giản khác.
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ và yêu cầu trên trang chủ của faucet TON, bạn sẽ nhận được một số lượng TON miễn phí. 

5. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng TON Testnet 

5.1 Không gửi các token có giá trị thực từ Mainnet đến TON Testnet

Điều quan trọng và cần được lưu ý là:

 • Tất cả các token có sẵn trên TON Testnet chỉ mang tính chất thử nghiệm và không có giá trị thực tế hoặc khả năng sinh lợi. Điều này có nghĩa là các token trên Testnet không có giá trị tương đương với các token trên Mainnet hoặc tài khoản TON.com. Bạn không thể sử dụng các token trên Testnet để thực hiện các giao dịch thực tế hoặc truy cập vào các dịch vụ và sản phẩm trong mạng lưới chính.
 • Rất quan trọng để không gửi bất kỳ token nào có giá trị thực (như BTC, ETH, TON) từ Mainnet sang TON Testnet. Hành động này có thể dẫn đến việc mất token vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể lấy lại các token đã gửi từ Mainnet sang Testnet và chúng sẽ không còn sử dụng được trên bất kỳ mạng lưới nào.
 • Nếu bạn muốn nhận các token thử nghiệm miễn phí để thử nghiệm các tính năng và chức năng của TON Testnet, bạn có thể truy cập vào trang faucet. Trang faucet này cung cấp các token thử nghiệm miễn phí để bạn có thể trải nghiệm và thử các tính năng trong môi trường thử nghiệm một cách an toàn và không ảnh hưởng đến các tài sản thực tế trên Mainnet.

5.2 Bảo mật 

unnamed 1
Bảo mật tài sản với ví Tonkeeper

Bảo mật là một yếu tố quan trọng khi sử dụng ví Tonkeeper. Để đảm bảo an toàn cho tài sản số của bạn, hãy tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau:

 • Bảo mật khóa bí mật của ví Tonkeeper: Khóa bí mật (private key) là yếu tố quan trọng nhất để truy cập vào tài sản số của bạn. Hãy đảm bảo rằng khóa bí mật của bạn được bảo mật một cách an toàn. Không bao giờ chia sẻ khóa bí mật của bạn với bất kỳ ai và không lưu trữ khóa bí mật trực tuyến hoặc trên các thiết bị không an toàn. Ngoài ra, hãy đảm bảo sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ ví Tonkeeper của bạn và không sử dụng mật khẩu đó cho bất kỳ dịch vụ nào khác.
 • Cẩn thận với các trang web giả mạo faucet quỹ thử nghiệm: Trang web giả mạo thường cố gắng lừa đảo và lấy cắp thông tin cá nhân hoặc khóa bí mật của người dùng. Khi tìm kiếm và truy cập vào các trang web faucet quỹ thử nghiệm, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ truy cập vào các trang web chính thức và đáng tin cậy. Kiểm tra kỹ địa chỉ trang web và đảm bảo rằng nó chính xác và an toàn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của trang web, hãy tránh tiết lộ thông tin cá nhân hoặc khóa bí mật của bạn và báo cáo sự cố cho nhà cung cấp dịch vụ.
 • Cập nhật phần mềm và bảo mật: Đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật phiên bản mới nhất của ví Tonkeeper và các phần mềm liên quan khác. Các phiên bản cập nhật thường bao gồm các cải tiến về bảo mật và sửa các lỗi đã biết, giúp bảo vệ tài sản số của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

6. Kết luận 

TON Faucet & Testnet cung cấp một môi trường thử nghiệm an toàn và miễn phí cho người dùng để làm quen và phát triển ứng dụng trên nền tảng TON. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng chỉ có tính chất thử nghiệm và không có giá trị thực tế.

Với TON Faucet & Testnet, người dùng có thể làm quen với TON và phát triển ứng dụng mà không cần sử dụng tài sản thực tế. Điều này giúp giảm rủi ro tài chính và cung cấp một môi trường an toàn để thử nghiệm và thực hành trước khi triển khai trên mạng chính thức của TON.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *