cá voi bitcoin
Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

1. Cá voi Bitcoin là gì? 1.1. Định nghĩa cá voi bitcoin Cá voi Bitcoin ( Bitcoin Whales) là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân hoặc tổ chức…