còn lại bao nhiêu bitcoin chưa đào
Còn lại bao nhiêu Bitcoin chưa đào? Tương Lai Thợ Đào 2024

Tính đến ngày 13/12/2021, 90% lượng Bitcoin đã được đào, tương ứng với 18,89 triệu Bitcoin trong tổng số 21 triệu, theo số liệu từ Blockchain.com.  1. Còn lại bao…