Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Tài chính là thuật ngữ quen thuộc, thường gắn với lĩnh vực kinh tế. Bản chất của tài chính là gì? Tài chính đóng vai trò gì đối với nền kinh tế và xã hội?

Tài chính là thuật ngữ thuộc phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị được phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập và phân phối các quỹ tiền tệ nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. 

1. Tài chính là gì?

Ngoài việc thuộc phạm trù kinh tế, tài chính còn là phạm trù lịch sử ra đời và phát triển gắn với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

Tài chính – tiếng Anh là Finance – phản ánh tổng hợp những mối quan hệ kinh tế sinh ra trong quá trình phân phối các nguồn tài chính. Hiểu theo nghĩa hẹp thì tài chính phản ánh hoạt động thu chi tiền tệ của chính phủ một quốc gia. Xét theo tổng quát thì tài chính phản ánh các khoản vay và cho vay, ảnh hưởng đến mức cung tiền trên thị trường.

Theo kinh tế học hiện đại, tài chính biểu thị vốn dưới dạng tiền tệ, ở dạng các khoản tiền có thể vay mượn hoặc đóng góp vốn thông qua thị trường tài chính.

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Khái niệm tài chính tương đối mơ hồ khó hình dung

Ở Việt Nam, tài  chính có ba chức năng chính. Thứ nhất là giám sát, kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính khi sử dụng quỹ tiền tệ nhằm kiểm tra sự hiệu quả của chế độ tài chính do Nhà nước ban hành và có sự điều chỉnh phù hợp.

Chức năng thứ hai là phản hồi – Chức năng này được vận dụng nhằm tổ chức quá trình phân phối của cải xã hội bằng hình thức giá trị

Chức năng huy động: Thể hiện khả năng tổ chức, khai thác nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế. Việc huy động vốn phải tuân theo quan hệ cung cầu và cơ chế thị trường.

Cả ba chức năng hỗ trợ lẫn nhau giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.

2. Bản chất và vai trò của tài chính

2.1 Bản chất của tài chính là gì?

Bản chất của tài chính là mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh tế. Trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh ra những phương thức hoạt động, chuyển giao tiền tệ giữa các chủ thể và đây chính là mối quan hệ trong phân phối và sử dụng nguồn tài chính.

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Tài chính phản ánh quan hệ và luân chuyển tiền tệ giữa các chủ thể

Xét về mặt hiện tượng, tài chính biểu hiện ra là những phương thức hoạt động phát sinh có liên quan đến luân chuyển dòng tiền giữa các chủ thể kinh tế:

– Người dân và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ và nộp thuế cho chính phủ.

– Chính phủ huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu, kết hợp với tiền thuế phí thu được, Nhà nước sử dụng nguồn tiền này để cấp phát kinh phí cho các hoạt động như an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa và phúc lợi xã hội (bảo hiểm xã hội, chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thiên tai)

– Các cá nhân gửi tiền vào các định chế tài chính (ngân hàng, công ty môi giới, bảo hiểm…)

– Các doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2.2 Vai trò của tài chính

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Tài chính có vai trò quan trọng trong điều tiết nền kinh tế

Tài chính là công cụ phân phối sản phẩm quốc dân: Thông qua quá trình phân phối hình thành nên quỹ tiền tệ cho các khâu của hệ thống tài chính. Quỹ tiền tệ Nhà nước được sử dụng để thực hiện các mục tiêu xã hội.

Tài chính là công cụ quản lý điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô: Tài chính điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng cách: Tác động đến các quan hệ kinh tế vận động theo định hướng của Nhà nước, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phù hợp với chính sách của Nhà nước về kinh tế. Kiểm soát và điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

3. Hệ thống tài chính gồm những gì?

Hệ thống tài chính là một mạng lưới – nơi diễn ra các hoạt động giao dịch hay mua bán các công cụ tài chính khác nhau. Những thành phần của hệ thống tài chính bao gồm:

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Tài chính là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô

3.1 Tài chính công

Tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công, tức là tổng hợp mọi hoạt động thu chi dùng tiền của Nhà nước. Mục đích nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước nhằm phục vụ cho lợi ích chung của toàn xã hội.

3.2 Tài chính doanh nghiệp

Là hệ thống phản ánh sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính, tiền tệ của doanh nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của minh.

Có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ gia tăng thu nhập và lợi nhuận cho vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên sử dụng công cụ này cần phải được tính toán cẩn thận để đảm bảo ổn định tài chính của doanh nghiệp, tránh rủi ro.

Trong tài chính doanh nghiệp bắt buộc phải có báo cáo tài chính nhằm cung cấp mọi thông tin về hoạt động kinh doanh và sự luân chuyển dòng tiền của doanh nghiệp. Việc lập báo cáo tài chính do kế toán thu thập và kiểm tra dữ liệu, lập ra bản báo cáo tài chính hoàn thiện. Thời gian báo cáo phải tuân theo những quy định do Nhà nước ban hành.

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Tài chính doanh nghiệp là sự chuyển hóa tiền tệ trong sản xuất kinh doanh

3.3 Thị trường tài chính

Thị trường tài chính là thị trường mà tại đó các chủ thể có thể trao đổi sản phẩm chứng khoán, hàng hóa, dịch vụ hoặc là những món đồ có giá trị. Hiểu một cách đơn giản, thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại công cụ thanh toán và công cụ tài chính.

3.4 Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia với nhau nhau và giữa các tổ chức tài chính quốc tế với các quốc gia thành viên khi trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển dòng vốn.

Ngoài ra, trong hệ thống tài chính còn có tài chính cá nhân và hộ gia đình, tài chính của các tổ chức trung gian (tín dụng và bảo hiểm).

4. Ứng dụng đầu tư tài chính thông minh Tài Chính 24

Đầu tư tài chính một cách thông minh và sinh ra lợi nhuận là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên đầu tư như thế nào? đầu tư ở đâu? thì không phải ai cũng biết. Tài Chính 24 ra đời đã đem đến một ứng dụng đầu tư thông minh với những sản phẩm tài chính như tích lũy, đầu tư và các quỹ hay đầu tư vàng…

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

Đầu tư tài chính thông minh tại Tài Chính 24 chỉ từ 50.000đ

Bạn có thể bắt đầu đầu tư vào Tài Chính 24 chỉ từ 50.000 đồng với các sản phẩm tích lũy. Bên cạnh đó, lãi suất tích lũy của Tài Chính 24 cũng rất hấp dẫn, khi lãi suất gửi tích lũy lên đến 8,4%. Bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm của Tài Chính 24 trên website: Tài Chính 24.VN bạn nhé!

Từ các kiến thức về tài chính ở trên chắc hẳn các bạn đã hiểu phần nào về khái niệm tài chính (Finance). Hãy thường xuyên truy cập Tài Chính 24 để học hỏi các phương pháp đầu tư tài chính hiệu quả nhất nhé.

Tài chính 24h là cổng thông tin tổng hợp những kiến thức về tài chính, chứng khoán, tiền tệ, tỷ giá.... mới nhất được cập nhật thường xuyên tại taichinh24.net

Related Posts

Drawdown là gì? Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt?

Drawdown là thuật ngữ được dùng để mô tả mức độ sụt giảm mạnh nhất của nguồn vốn khi đầu tư. Đây là công cụ quan trọng trong đánh giá và kiểm soát chiến lược đầu tư.

Chứng quyền là gì? Những điều bạn cần biết về chứng quyền

Chứng quyền là sản phẩm phái sinh giữa công ty đại chúng và nhà đầu tư, cung cấp quyền mua cổ phiếu trong tương lai tại giá xác định trước.

Phái sinh hàng hóa là gì? Một số lưu ý khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Phái sinh hàng hóa là gì? Được đánh là kênh có nhiều tiềm năng nên hiện nay có khá nhiều người đã lựa chọn…

Mục tiêu tài chính là gì? Cách xây dựng mục tiêu tài chính hiệu quả

Đặt ra mục tiêu tài chính là yếu tố quan trọng giúp bạn có kế hoạch chi tiêu phù hợp cũng như đảm bảo tài chính của bạn trong tương lai.

Nợ quá hạn là gì? Nợ quá hạn sẽ bị xử lý thế nào?

Khi đi vay tại các ngân hàng hay tổ chức tài chính, một trong những điều quan trọng nhất mà người đi vay phải nhớ đó là thời hạn thanh toán khoản vay định kỳ để tránh tình trạng nợ quá hạn. Vậy nợ quá hạn là gì? Và Hậu quả của nó như thế nào? Hãy cùng Tài Chính 24 tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Hội chứng FOMO trong chứng khoán là gì? Tác động của FOMO đến quyết định đầu tư của bạn?

Hiệu ứng FOMO là nỗi sợ hãi bỏ qua cơ hội kiếm lời từ thị trường. Vì vậy, những người FOMO thường rất dễ đưa ra quyết định sai lầm.