Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần (lãi thuần) là một trong những mục quan trọng nhất trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Để cải thiện kết quả kinh doanh cần tối ưu lợi nhuận thuần.

Lợi nhuận thuần là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoảng chênh lệch của doanh thu sau khi trừ đi giá thành sản phẩm và các chi phí phát sinh khi tiêu thụ.

1. Lợi nhuận thuần là gì?

Khái niệm lợi nhuận thuần (Net Profit) hãy còn gọi là lãi thuần được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, trừ đi các chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và các chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

2. Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận thuần

Chỉ số lợi nhuận thuần phản ánh trực tiếp kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo tài chính.

Ví dụ: 

Một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh trong năm với lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên trong Báo cáo tài chính thể hiện lợi nhuận chủ yếu lại đến từ khoản lãi thu nhập khác do nhận được tiền thanh lý tài sản cố định, nhưng lợi nhuận thuần thì đang bị âm thì chứng tỏ, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang có vấn đề.

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tốt không

Từ ví dụ trên có thể thấy nếu không sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận thuần sẽ không thể biết được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả không hay lãi chủ yếu đến từ các hoạt động bất thường tạo nên.

Xem thêm: Ebit là gì? Công thức tính Ebit (lợi nhuận trước thuế) nhanh chóng

3. Công thức tính lợi nhuận thuần

Cách tính lợi nhuận thuần thể hiện ngay trong khái niệm hoặc áp dụng theo công thức sau:

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt động tài chính – (Chi phí tài chính + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng)

Trong đó:

Lợi nhuận gộp (lãi gộp) = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính = Doanh thu thuần phát sinh trong kỳ báo cáo

Chi phí tài chính = Các khoản chi phí hoạt động tài chính, khoản lỗ liên quan đến đầu tư tài chính, chi phí cho vay, đi vay, góp vốn liên doanh liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn…

Chi phí bán hàng = Tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán

Chi phí quản lý Doanh nghiệp = Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lãi thuần là phần chênh giữa doanh thu, giá sản phẩm và chi phí

4. Phân biệt lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp

Điểm khác biệt giữa lãi thuần và lãi gộp:

Lợi nhuận thuần

Lợi nhuận gộp

Lãi thuần tính bằng doanh thu thuần trừ giá vốn, trừ các chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính)

Lãi gộp được tính bằng doanh thu thuần trừ giá vốn hàng bán, chưa tính đến các chi phí.

Lãi thuần thể hiện toàn cảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả hoạt động kinh doanh chính và gián tiếp.

Lãi gộp thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có lợi nhuận gộp tương đương nhau, bên nào kiểm soát tốt các chi phí gián tiếp thì sẽ có lợi nhuận thuần cao hơn, tình hình tài chính tốt hơn.

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lãi gộp thể hiện tình tình sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

5. Tỷ suất lợi nhuận thuần và công thức tính

Tỷ suất lợi nhuận thuần (Net profit margin ratio), còn gọi là tỷ suất doanh lợi hoặc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu – là chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lợi theo doanh thu theo từng thời kỳ của doanh nghiệp.

Cách tính Tỷ suất lợi nhuận thuần theo công thức sau:

Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận thuần / Doanh thu

Đây là chỉ tiêu được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi nó phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp, thể hiện với mức doanh thu có được từ tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, có thể mang về bao nhiêu % lợi nhuận thuần.

Tỷ suất này cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt, kiểm soát tốt được chi phí đầu vào, hàng hóa có biên lợi nhuận cao.

Tỷ suất này thấp chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, biên lợi nhuận thấp,cần xem xét lại các chi phí.

Tỷ suất lợi nhuận bằng 0 hoặc < 0 là công ty đang bị thua lỗ, khó có thể tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực có các hệ số của ngành khác nhau. Để ứng dụng tỷ suất lợi nhuận thuần tốt nhất, các nhà quản lý nên so sánh với các công ty cùng ngành hoặc so với hệ số ngành để thấy doanh nghiệp của mình có đang có thế mạnh hay không?

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Tỷ suất lợi nhuận thuần cho thấy doanh nghiệp cạnh tranh tốt

Các doanh nghiệp có lợi thế về tỷ suất lợi nhuận thuần thường là các thương hiệu mạnh, đầu ngành, khi đó các sản phẩm được bán ra với mức giá cao hơn thị trường. Khách hàng tìm đến vì thương hiệu nên giảm được chi phí marketing.

6. Nguyên tắc giúp tối ưu lợi nhuận thuần hiệu quả

6.1. Doanh thu lớn hơn chi phí

Để kinh doanh có lãi, doanh thu luôn phải cao hơn chi phí, nguồn thu về phải nhiều hơn vốn đã đầu tư ra. Các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo thu chi:

– Quản lý thu, chi

– Kiểm soát và cập nhật công nợ thường xuyên, chặt chẽ, xử lý nợ triệt để, tránh tình trạng mất khả năng thanh toán, tăng chi phí lãi vay.

– Kiểm soát chặt chẽ vật tư, hàng hóa, tránh tồn đọng, đẩy mạnh khả năng xoay vòng vốn lưu động.

– Lên kế hoạch tài chính, kế hoạch thu trả nợ rõ ràng để kiểm soát dòng tiền.

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Tối ưu lợi nhuận thuần theo nguyên tắc tăng thu, giảm chi

6.2. Tối đa hóa lợi nhuận theo nguyên tắc thu chi

Doanh nghiệp cần đảm bảo thu chi cân đối, có kế hoạch (nhất là kế hoạch về dòng tiền), thu hồi lại vốn đầu tư.

Tăng thu, giảm chi: Nếu chỉ hiểu một cách đơn giản là giảm chi phí thì sẽ khó tăng được nguồn thu bởi không có đầu tư sẽ không có thu về. Người quản trị doanh nghiệp cần tách bạch giữa đầu tư và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên để đánh giá lợi nhuận và hiệu quả đầu tư.

6.3. Đảm bảo lưu thông dòng tiền

Đối với doanh nghiệp, việc lập kế hoạch tài chính cực kỳ quan trọng bởi nó liên quan tới mục tiêu tài chính và cách sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu. Dựa vào báo cáo tài chính trong quá khứ, người đứng đầu sẽ dự báo doanh thu, chi phí trong tương lai.

6.4. Hiểu được sức mạnh của công cụ quản trị tài chính

Thay vì chỉ sử dụng duy  nhất phần mềm kế toán, các doanh nghiệp nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công cụ quản trị tài chính và các phần mềm tích hợp quản lý tổng thể.

Hy vọng những kiến thức về lợi nhuận thuần được Tài Chính 24 chia sẻ trong bài viết có thể giúp bạn nắm rõ về khái niệm, vai trò và biện pháp tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều cách đầu tư tài chính hữu ích nhé!

Tài chính 24h là cổng thông tin tổng hợp những kiến thức về tài chính, chứng khoán, tiền tệ, tỷ giá.... mới nhất được cập nhật thường xuyên tại taichinh24.net

Related Posts

Drawdown là gì? Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt?

Drawdown là thuật ngữ được dùng để mô tả mức độ sụt giảm mạnh nhất của nguồn vốn khi đầu tư. Đây là công cụ quan trọng trong đánh giá và kiểm soát chiến lược đầu tư.

Chứng quyền là gì? Những điều bạn cần biết về chứng quyền

Chứng quyền là sản phẩm phái sinh giữa công ty đại chúng và nhà đầu tư, cung cấp quyền mua cổ phiếu trong tương lai tại giá xác định trước.

Phái sinh hàng hóa là gì? Một số lưu ý khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Phái sinh hàng hóa là gì? Được đánh là kênh có nhiều tiềm năng nên hiện nay có khá nhiều người đã lựa chọn…

Mục tiêu tài chính là gì? Cách xây dựng mục tiêu tài chính hiệu quả

Đặt ra mục tiêu tài chính là yếu tố quan trọng giúp bạn có kế hoạch chi tiêu phù hợp cũng như đảm bảo tài chính của bạn trong tương lai.

Nợ quá hạn là gì? Nợ quá hạn sẽ bị xử lý thế nào?

Khi đi vay tại các ngân hàng hay tổ chức tài chính, một trong những điều quan trọng nhất mà người đi vay phải nhớ đó là thời hạn thanh toán khoản vay định kỳ để tránh tình trạng nợ quá hạn. Vậy nợ quá hạn là gì? Và Hậu quả của nó như thế nào? Hãy cùng Tài Chính 24 tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Hội chứng FOMO trong chứng khoán là gì? Tác động của FOMO đến quyết định đầu tư của bạn?

Hiệu ứng FOMO là nỗi sợ hãi bỏ qua cơ hội kiếm lời từ thị trường. Vì vậy, những người FOMO thường rất dễ đưa ra quyết định sai lầm.