Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh , lãi suất hấp dẫn   Vay vốn ngân hàng để kinh doanh…